Palmy

Cukr zabiják

Uvědomujete si rizika vyplývající ze škodlivosti konzumace cukru a výrobků s obsahem cukru?

Zuzana SvěntkováNové vědecké poznatky posledních let přinášejí o působení cukru v lidském těle až děsivé informace. Na rizika vyplývající ze škodlivosti konzumace cukru a výrobků s obsahem cukru upozorňuje výživová poradkyně společnosti Semix Pluso, výrobce zdravých snídaňových a svačinových cereálií, Bc. Zuzana Svěntková.

čtěte rozhovor

Firma Semix jako první výrobce snídaňových a svačinových cereálií začala dělit své výrobky podle prospěšnosti pro zdraví. Ve své osvětě však jde ještě dál – upozorňuje spotřebitele na škodlivost konzumace cukru a výrobků s obsahem přidaného cukru. Kdo se chce ke svému zdraví chovat odpovědněji, je na této stránce správně. Na otázky spojené s konzumací výrobků s přidaným cukrem odpovídá výživová poradkyně firmy Sedmix Bc. Zuzana Svěntková.

Je cukr jed, jak se občas můžeme dočíst?
Cukr nemůže být jedem v pravém slova smyslu. Vždyť fyziologické pochody v těle savců (a nejen savců) jsou z velké části založeny na metabolismu cukru. Cukr se stal jedem až v posledních stoletích, a to z důvodu změny způsobu života.

V čem spočívají tyto změny?
Kdysi vzácný a ceněný cukr, navíc konzumovaný sezónně, se stal každodenní součástí jídelníčků. V množství, se kterým si lidské tělo neumí poradit hlavně při dlouhodobém působení. Hrubým odhadem lze tvrdit, že cukr je obsažen přímo nebo „skrytě“ v polovině potravin v našem současném jídelníčku.
Fyziologie člověka je nastavena tak, že po občasné konzumaci cukru následuje fyzická námaha (nejčastěji fyzická práce), cukr je zpracován a poskytuje pro tuto fyzickou zátěž energii. Přebytečné ukládání energie z cukru dříve bylo (nebo nebylo) sezónní jako rezerva na období strádání. Toto srovnání se týká způsobu stravování v druhé polovině 20. století, respektive počátku tohoto století na jedné straně a způsobů obživy lovců – sběračů před nástupem pravidelné zemědělské produkce nebo na jejím samém počátku na straně druhé.
Kromě četnosti a množství příjmu cukru bez odpovídajícího výdeje na fyzickou práci přibyl ještě jeden fenomén moderní doby, a tím je dosažení všeobecného blahobytu. Dosažení nebo přiblížení se stavu blahobytu je skvělá věc, ale nikoliv z hlediska způsobu stravování. Živin osahujících energii je nadbytečně mnoho, naopak scházejí specificky účinné látky, vitamíny a minerální látky v celém potřebném spektru. A úplně nejhorší je, že 365 dnů v roce máme stravy nadbytek, zcela zaniklo střídání období normálního, přiměřeného množství příjmu potravin a období, kdy bylo potřeba se uskromnit. A následky? Vznik civilizačních chorob nazývaných také „metabolický syndrom“.

V povědomí občanů – strávníků stále přetrvává názor, že cukr by neměli konzumovat nemocní s diabetes, v lepším případě názor nekonzumovat cukr, abychom diabetes nedostali…
To jsou velmi nedostatečné, až zavádějící informace. Cukr se podílí na vzniku všech civilizačních chorob, včetně kardiovaskulárních, a dost možná – jak ukazují poslední výzkumy – až podstatně. Takové nedostatečné, až zavádějící informace jsou velkou chybou současné zdravotní osvěty.
Další velkou chybou je (z praktického hlediska je to sice nutnost, ale pro laiky opět zavádějící) členění hodnot glukózy (glykemie = koncentrace glukózy v krvi) do skupin a přiřazení jim odpovídajících rizik vzniku diabetes. Současná kategorizace je: do 5,5 mmol/l zcela normální stav, při hodnotě 5,5 až 7 mmol/l se jedná o zvýšenou hladinu a zvýšené riziko, nad 7 mmol/l o jasnou cukrovku. Špatně je to, že by mělo být zdůrazňováno, že již hodnoty 5 mmol/l jsou významně větším zdravotním rizikem než hodnoty 4 mmol/l a každé další zvýšení znamená opět další zvýšení rizika.

Jakým způsobem cukr škodí, proč je tak škodlivý?.
Zcela nejvýznamnější škodu (a mluví se o tom málo, nebo vůbec) způsobuje cukr organismu tím, že ničí bílkovinu (základní složka těla) ve všech tělních strukturách. Tento proces se nazývá glykace a jedná se o složitou řadu reakcí mezi cukrem a bílkovinou, kdy kromě poškozování bílkovin vznikají navíc i mnohé nežádoucí produkty tohoto procesu. Ty se už samy o sobě podílejí na vzniku mnoha druhů onemocnění, včetně cukrovky.
Poškozování bílkovin (i buněk jednotlivých tkání) musí organismus nahrazovat tvorbou nových bílkovin a tedy i nových buněk. Tkáně a buňky, ze kterých se skládají, mají dědičně naprogramovány počty možných dělení buněk za celý život organismu. Pokud jsou buňky cukrem poškozovány, musí se urychleně dělit, a tím se předčasně vyčerpává „kvóta“ počtu dělení, které má daná tkáň k dispozici. Výsledkem není nic jiného, než předčasné stárnutí organismu a zkracování života.

Cukr nás tedy pomalu zabíjí…
Makrobiotika a podobně i čínská dietetika se na rafinovaný bílý cukr dívá jako na drogu, která nám bere energii a živiny z těla, svým kyselinotvorným působením ničí prostředí příznivé pro zdravou střevní mikroflóru a výsledkem je čím dál slabší imunita a optimální prostředí pro růst bakterií, virů a plísní a pro záněty. Upozorňuje i na nebezpečí spojené s tím, že po cukru dochází k prudkému vzestupu a následnému propadu krevního cukru a tyto výkyvy spojují s roztěkaností mysli, s nesoustředěností, s neklidem a únavou. Oproti tomu vyrovnaná hladina krevního cukru je základem pro vnitřní pohodu, dobrou náladu, ale i vytrvalost, soustředěnost a trpělivost.

Jaké další negativní dopady má cukr na lidské zdraví?
Cukr narušuje rovnováhu minerálních látek, zejména způsobuje ztráty vitamínu B, vápníku a hořčíku – také proto oslabuje zuby i kosti. Konzumací cukru je ovlivněn i imunitní systém – na americké universitě v Loma Lindě bylo zjištěno, že schopnost bílých krvinek ničit mikroorganismy může být téměř paralyzována po požití cukru. Pro představu: jste-li nemocní, tak jedna vaše bílá krvinka dokáže zničit 14 choroboplodných zárodků za hodinu. Pokud je ale tato bílá krvinka vystavena množství 100 g snědeného cukru, pak její schopnost ničit choroboplodné zárodky se 10x sníží. Cukr také okyseluje organizmus a je zdrojem živin pro bakterie a pro plísně. Přispívá k obezitě a vyššímu krevnímu tlaku. Vysoký přísun cukru také zvyšuje adrenalin v krvi, což může vést k úzkosti, podrážděnosti i hyperaktivitě. Cukr má vliv i na IQ – výzkum ukázal, že děti živené potravinami s vysokým obsahem rafinovaných cukrů mají nižší IQ než děti živené potravinami s nižším glykemickým indexem.

Cereálie dělíme do kategorií dle výživových hodnot:

Hlavním kritériem dělení je obsah přidaného cukru a tuku

Společnost Semix Pluso je dlouholetým zpracovatelem zrnin a respektovaným výrobcem potravinářských produktů z pšenice, ovsa, ječmene, pohanky a špaldy. Cereálie vyrobené z těchto obilovin dělí do čtyř kategorií dle jejich prospěšnosti pro zdraví. Podle námi přísně stanovených kritérií jsou výrobky zařazené do skupiny zdravých (A a B) právě ty, které vám můžeme s dobrým svědomím doporučit. A pokud některý z našich produktů zcela nezapadá do úplně zdravého rámce, budete o této skutečnosti objektivně informováni, protože jsme vůči svým zákazníkům fér.

Cereálie nejprospěšnější

Neochucené, nepřislazené, bez přidaného tuku.

Cereálie velmi prospěšné

Ochucené a jen mírně oslazené.

Cereálie prospěšné

Přislazené, s trochou přidaného tuku.

Cereálie méně prospěšné

Oslazené, s tukem, ale Češi je milují.

bez přidaného cukru

Přesvědčte se, že výrobky Semix mají skvělou chuť i bez přidaného cukru!

„Abychom řadu našich výrobků doplnili o to nejzdravější, co mohou snídaňové cereálie konzumentům nabídnout, vyvinuli jsme první chutné produkty s co možná nejmenším možným podílem cukru.To málo cukru, který ještě obsahují, má původ v použitých přírodních surovinách, žádný další cukr nebyl do receptury za účelem slazení použit. Seznamte se s produkty, které řadíme do kategorie A – tedy mezi cereálie nejprospěšnější.“

Ředitel společnosti Ing. Kamil Lisal

– 80 %

ovesné neochucené

1 kg

pohankové neochucené

Proč je cukr tak škodlivý?

Je cukr jed, jak se občas můžeme dočíst? Cukr nemůže být jedem v pravém slova smyslu. Vždyť fyziologické pochody v těle savců (a nejen savců) jsou z velké části založeny na metabolismu cukru. Cukr se stal jedem až v posledních stoletích, a to z důvodu změny způsobu života. Je konzumován v množství, kterým si lidské tělo neumí poradit – hlavně při dlouhodobém působení. Kromě četnosti a množství příjmu cukru bez odpovídajícího výdeje na fyzickou práci přibyl ještě jeden fenomén moderní doby, a tím je dosažení všeobecného blahobytu. Živin obsahujících energii je nadbytečně mnoho, 365 dnů v roce máme stravy nadbytek, zcela zaniklo střídání období normálního, přiměřeného množství příjmu potravin a období, kdy bylo potřeba se uskromnit. A následky? Vznik civilizačních chorob nazývaných také „metabolický syndrom“.

Ničí bílkovinu

Zcela nejvýznamnější škodu (a mluví se o tom málo, nebo vůbec) způsobuje cukr organismu tím, že ničí bílkovinu (základní složka těla) ve všech tělních strukturách. Tento proces se nazývá glykace a jedná se o složitou řadu reakcí mezi cukrem a bílkovinou, kdy kromě poškozování bílkovin vznikají navíc i mnohé nežádoucí produkty tohoto procesu. Ty se už samy o sobě podílejí na vzniku mnoha druhů onemocnění, včetně cukrovky.

Způsobuje nadváhu

Konzumace cukru a nadbytečný příjem tuků jsou příčinou vzniku nadváhy a hromadění tuku v oblasti pasu, což je obzvláště nebezpečný typ tukové tkáně. Tukové buňky začnou z důvodu přebytku tuku produkovat několik nebezpečných látek poškozujících organismus, včetně vzniku inzulinové rezistence (předchází diabetu) a vzniku zánětů v různých částech těla. Vzniká komplex civilizačních chorob. Poslední výzkumy dokazují, že chronický zánět má mnohem vážnější dopady na zdraví, než se dosud myslelo, a předpokládá se, že cukr má na vzniku chronických zánětů značný podíl.

Způsobuje stárnutí organismu

Poškozování bílkovin (i buněk jednotlivých tkání) musí organismus nahrazovat tvorbou nových bílkovin a tedy i nových buněk. Tkáně a buňky, ze kterých se skládají, mají dědičně naprogramovány počty možných dělení buněk za celý život organismu. Pokud jsou buňky cukrem poškozovány, musí se urychleně dělit, a tím se předčasně vyčerpává „kvóta“ počtu dělení, které má daná tkáň k dispozici. Výsledkem není nic jiného, než předčasné stárnutí organismu a zkracování života.

Zvyšuje tvorbu inzulínu

Po příjmu jednoduchých cukrů a jejich strávení skokem stoupá hladina cukru v krvi, se kterou se tělo musí vypořádat zvýšenou tvorbou inzulínu. Časté a dlouhodobé opakování tohoto stavu vede ke vzniku diabetu se všemi dalšími následky. Proto se doporučuje přijímat pouze složité cukry (polysacharidy) za přítomnosti vlákniny, které nezpůsobují skokové navýšení cukru v krvi – celozrnné obiloviny a jejich produkty, celozrnná rýže, pohanka, luštěniny a hlavně zelenina. Naopak bílé pečivo – rohlíky, veky, buchty, sušenky, kukuřičné lupínky jsou nevhodné. Totéž platí o běžném konzumním chlebu.

Zvrásňuje pokožku

Kromě jiných bílkovin ničí cukr také bílkovinu kolagen, která je odpovědná za pružnost tkání – pokožky, plicní tkáně, ale třeba i kloubních chrupavek, což má za následek tak časté onemocnění kloubů končetin a stárnutí kůže. Zde by měly zpozornět hlavně ženy pečující o svou pleť a vydávající vysoké peněžní částky za „omlazující“ krémy. Možná by stačilo přestat jíst cukr a proti vráskám by to mělo větší efekt.

Ovlivňuje imunitní systém

Konzumací cukru je ovlivněn i imunitní systém – na americké universitě v Loma Lindě bylo zjištěno, že schopnost bílých krvinek ničit mikroorganismy může být téměř paralyzována po požití cukru. Pro představu: jste-li nemocní, tak jedna vaše bílá krvinka dokáže zničit 14 choroboplodných zárodků za hodinu. Pokud je ale tato bílá krvinka vystavena množství 100 g zkonzumovaného cukru, pak její schopnost ničit choroboplodné zárodky se 10x sníží.

Zajímavé odkazy

Oficiální web firmy Semix Pluso
www.semix.cz

Cukr jako bílý zabiják
InStory.cz

Bílý zabiják cukr
BIOOO.cz

Cukry – jak se v nich vyznat
www.vimcojim.cz

E-shop společnosti Semix Pluso
www.zdravyzivot.com

Dlouho tajená pravda o cukru. Může za některé nádory?
Lidovky.cz

Je cukr skutečně škodlivý?
RetailNews.cz

Pozor na utajené cukry!
Krásná.cz

Cukr je i tam, kde ho nečekáte
Bezpecnostpotravin.cz

Skrytý zabiják cukr
Info.cz

Formulář pro zaslání připomínek nebo dotazů

Share This